دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹
فورد , توان خرید , افراد معمولی

فورد اتومبیل های برقی خواهد ساخت که افراد معمولی توان خرید...

فورد اتومبیل های برقی خواهد ساخت که افراد معمولی توان خرید آن را داشته باشند.جیم فارلی ، آخرین مدیر عامل فورد ، دیروز در...
طوفان بزرگ رونمایی , ماشین برقی , سال ۲۰۲۱

طوفان بزرگ رونمایی ماشین های الکتریکی که در سال ۲۰۲۱ می...

می خواهید ماشین برقی بخرید؟ خوب ، ممکن است بخواهید قبل از انتخاب خود تا سال ۲۰۲۱ یعنی زمان طوفان بزرگ رونمایی ماشین های...
طوفان بزرگ , ماشین الکتریکی , رونمایی

طوفان بزرگ رونمایی ماشین های الکتریکی که در سال ۲۰۲۱ می...

می خواهید ماشین برقی بخرید؟ خوب ، ممکن است بخواهید قبل از انتخاب خود تا سال ۲۰۲۱  یعنی زمان طوفان بزرگ رونمایی ماشین های...